فروشگاه اینترنتی
خرید چاقو


هفته چهارهم بارداری ، بارداری هفته به هفته ، بارداری هفته چهارهم بارداری
اندازه کودک شما از سر تا پا در حدود 8.9 سانتی متر و تقریبا به اندازه یک لیمو است و حدود 60 گرم وزن دارد. بدن او سریعتر از سر او رشد می کند و سر او اک

دانستنیهای لازم در خصوص بارداری


هفته شانزدهم بارداری ، بارداری هفته به هفته ، بارداری هفته شانزدهم بارداری
با طولی به اندازه 11 سانتی متر و وزنی حدود 110 گرم کودک شما به اندازه یک گلابی بزرگ شده است! با این حال در سه هفته آینده او به سرعت رشد خواهد کرد؛